Termeni și Condiții

 Termenii de confirmare a comenzii.

 •  În scurt timp după efectuarea comenzii vei primi pe e-mail confirmarea comenzii cu detalii referitor la ziua, ora şi locul livrării produsului. La etapa confirmării comenzii, vînzătorul îşi rezervă dreptul să anuleze comanda clientului în cazul în care clientul nu oferă informaţii despre sine cît şi în cazul informaţiilor dubioase.
 • Clientul are dreptul să refuze comanda in orice timp pină la confirmarea acesteia.

 Livrarea şi transmiterea dreptului de proprietate.

 • Livrarea se limitează la teritoriul Republicii Moldova.
 •  Vînzătorul se obligă să respecte termenii de livrare indicaţi pe site dacă părţile nu au stabilit un alt termen.
 • Vînzătorul nu poartă responsabilitate pentru întîrzieri in livrarea mărfii în vederea circumstanţelor neprevăzute pe care vînzîtorul nu a putut să le prevadă. Livrarea mărfii Vînzătorului se efectuează in termen de la 2 pînă la 5 zile lucrătoare din momentul confirmării comenzii pentru mărfurile aflate în stoc.
 • Dreptul de proprietate se transmite clientului in momentul predării mărfii de la curier Vînzătorului cu condiţia achitării mărfii şi semnării actelor de însoţire.
 • Preţul mărfii indicat pe site nu include şi costul livrării, acesta se calculează automat în funcţie de localitatea unde urmează a fi livrată marfa. Costul livrării este indicat în costul final al comenzii, înainte de confirmarea comenzii. Preţul mărfii indicat pe site poate fi modificat de către Vînzător unilateral. Preţul la marfa deja comandată de Client rămîne neschimbată.
 •  Achitărea mărfii se efectuează de către client în numerar, la livrarea mărfii, în lei moldoveneşti.

Returnarea si Rambursarea contravalorii produselor.

 •  În cazul în care mărfurile deja achiziţionate nu corespund cerinţelor/au defecte, clientul poate solicita returnarea produselor. Clientul este obligat sa notifice operatorul despre intenţia sa de a returna produsele achiziţionate, prin orice mijloc de comunicare scrisă (e-mail, telefon, fax, etc) în termen de maxim 10 zile de la primirea produselor. Pentru a putea returna marfa este necesar să efectuaţi cererea de returnare a produselor, în care să indicaţi motivul sau defectele mărfii şi să anexaţi la produsul returnat copia actului de identitate şi dovada efectuării plăţii.
 • Clientul nu poate returna produsele achiziţionate şi/sau nu poate pretinde la oricare alte daune/despăgubiri, în urmatoarele scopuri sau situatii:

- în cazul înlocuirii produsului achiziţionat cu un alt produs cu alte specificatii sau de un tip diferit, agreat cu Clientul;

- în cazul in care cererea de returnare are data de expediere a notificarii intenţiei de returnare care depăşeste perioada de 10 zile lucrătoare, calculată din ziua următoare datei livrării produselor;

- în cazul in care produsul returnat nu este în aceeasi stare în care a fost livrat (in ambalajul original cu toate etichetele intacte si documentele care l-au însoţit) sau prezintă urme de uzare (să nu fie folosite, etc).  Clientul va fi informat pe pagina fiecărui produs dacă acesta este returnabil sau nu. La primire marfa va fi verificată pentru a se constata dacă aceasta corespunde condiţiilor mai sus menţionate, în caz contrar returnarea produsului va fi refuzată.

 •   Cererea de restituire a contravalorii mărfii urmează a fi rezolvată în conformitate cu condiţiile Legii RM cu privire la protecţia consumatorului. În cazul rambursării contravalorii produsului, aceasta se va face în cel mult 30 de zile de la confirmarea returului.
 •  În cazul returnării mărfii de calitate corespunzătoare, clientului i se restituie integral contravaloarea marfii,  iar în cazul returnării marfii de calitate necorespunzătoare, contravaloarea marfii nu se restituie. În cazul înlocuirii produsului cu alt produs cu aceleasi specificatii sau de tip diferit, înlocuirea se va face în condiţiile şi limitele unei comenzi normale. În cazul in care Clientul care a returnat un produs, iar Vînzătorul nu dispune de un produs corespunzător pentru înlocuire, clientului i va oferi contravaloarea produsului. Contravaloarea serviciilor suplimentare incluzînd transportul produselor, achitată de catre client, nu se rambursează.