Confidențialitate

Confidenţialitatea datelor.

  •  La plasarea comenzii pe site Clientul oferă următoarea informaţie şi acceptă utilizarea ei, prelucrarea şi păstrarea acesteia de către Vînzător.
  •  Vînzătorul utilizează informaţia cu scopul executării obligaţiunilor asumate faţă de client. Clientul acceptă transmiterea de către Vînzător a datelor personale agenţilor şi terţelor persoane care acţionează în baza contractelor cu Vînzătorul, pentru executarea obligaţiunelor faţă de Client.
  • Nu se consideră incălcarea obligaţiunelor divulgarea informaţiei efectuată in conformitate cu condiţiile legale intemeiate. Acordul Clientului se exprimă prin indicare de către el a informaţiei in procesul înregistrării şi plasării comenzii pe site. Vînzătorul nu este responsabil pentru informaţia prezentată de client pe site în formă larg accesibilă.

Litigii şi dispoziţii finale.

  •  Orice litigiu apărut între Client şi Vînzător va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care nu s-a reuşit rezolvarea conflictului pe cale amiabilă, competenţa revine instanţelor de judecată.
  •  Vînzătorul nu va fi responsabil pentru posibilele diferenţe de culoare între cea afişată pe monitor si cea a produsului primit sau în cazul în care produsele cimpărate nu corespund scopului pentru care au fost cumpărate. Vînzătorul va depune maxim efort pentru a găsi soluţia potrivită pentru Client.
  • Vînzătorul nu va fi raspunzator pentru: orice fel de prejudiciu (direct, indirect, accidental sau nu) ce rezultă din folosirea sau din incapacitatea de folosire a informaţiei prezentate pe site si orice tip de erori sau omisiuni în conţinut care pot conduce la orice fel de pierderi.